Ing. arch. Pavel Pazdziora

Právě připravuji nové webové stránky.

Ing. arch. Pavel Pazdziora
autorizovaný architekt České komory architektů (ČKA)
E-mail: architekt@pazdziora.cz
Mobil: +420 777 289 525