Portfolio prací autorizovaného architekta

Ing. arch. Pavel Pazdziora

Úzká 317, 742 58 Příbor
+420 777 289 525
architekt@pazdziora.cz

Vítejte na mém webu

Cílem webu je představit autorské návrhy autorizovaného architekta Pavla Pazdziory. Jedná se o návrhy a vizualizace staveb, fotografie realizovaných staveb a grafické ukázky urbanistických prací a soutěžní návrhy. Zvláštní rubrikou jsou ocenění za autorskou činnost a realizované stavby.

Informace

Architekturu jsem vystudoval na Vysokém učení technickém v Brně, fakultě architektury. Od roku 1994 do roku 1996 jsem pracoval jako architekt (OSVČ) v Novém Jičíně. V roce 1996 jsem spolu se svou manželkou založil architektonický ateliér RUSTICUS, s. r. o. V roce 1998 jsem složil autorizační zkoušky České komory architektů a získal autorizaci jako autorizovaný architekt s všeobecnou působností.

Zabývám se architekturou, urbanismem a inženýringem, podrobně viz web ateliéru:

www.rusticus.cz

Ing. arch. Pavel Pazdziora - autorizovaný architekt České komory architektů (ČKA) č. 02717, VP - autorizace se všeobecnou působností (A.0), aktivní člen ČKA, porotce proškolený pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích.

- webové stránky České komory architektů: www.cka.cc